TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH CỦA CHÚNG TÔI

Khang Phú Đạt Audio cam kết mang đến cho Quý khách hàng những chính sách tốt nhất.

HOTLINE MIỀN BẮC

KT-THIEN

Mr. THIÊN
Kinh doanh 1

Điện thoại: 0965 122 221

MR. ĐỨC
Kinh doanh 2

Điện thoại: 096 292 1001

MR. ĐỊNH
Kỹ thuật

Điện thoại: 0981 6789 64

MR. SƠN
Bảo hành

Điện thoại: 0981 6789 65

HOTLINE MIỀN NAM

KD-DUNG

MR. DŨNG
Kinh doanh 1

Điện thoại: 0933 633 345

TCN-TUYEN

MR. TUYÊN
Kinh doanh 2

Điện thoại: 0933 333 245

KT-THONG

MR. THÔNG
Kỹ thuật

Điện thoại: 096 667 2088

KT-TIEN

MR. THÔNG
Bảo hành

Điện thoại: 096 667 2088